Sinic Avenue Online


> Chinese Music CD

MA TOU QIN - Chinese Folk Love Songs (2 CD)

MA TOU QIN - Chinese Folk Love Songs (2 CD)
click to see larger image
Name: MA TOU QIN - Chinese Folk Love Songs (2 CD)
Your Price:
$15.00
Serial Number: 7-38289-023-9
Manufacturer Name: Chinese Music CD
Stock Status: In Stock

MA TOU QIN - Chinese Folk Love Songs (2 CD) MA TOU QIN - Chinese Folk Love Songs (2 CD)

HDCD 2.4Bit-192KHz

CD A

 1. Black Steed
 2. Hun Herbaria
 3. Aster
 4. Outer In The Remote Place
 5. Hagen Too Hay Is The Native Place
 6. Big Black Horse
 7. SCENERY Of Killeen River
 8. Gou Hugo
 9. Guinean Quit
 10. I Ma
 11. Jose Lie
 12. Cool Hanger
 13. Seasons
 14. Soaring
 15. Tafeimusic
 16. Toga
 17. Lichen Gann Ger
 18. Sing Zing GAO Yuan
 19. Hue Dao La Sa
 20. Lu Sheen Lain Gee

CD B

 1. Kong Queue Fey Lai
 2. Beijing De Jin Shan Shan
 3. Hun Die Queen Bain
 4. Kandting Love Song
 5. Main Guy Hue Kai Shi Li Xiang
 6. Mud Yang No De Bee Shan
 7. Sing Sheen Yi Chang
 8. Ran Zen Wang Mud
 9. Tai yang Chug Lai I Yang Yang
 10. Juan Zip Wu Quip
 11. Kiang Gee Li La
 12. Due Shan Sing
 13. Yak Zoo Wu Quip
 14. Zhu Mud Lang Ma
 15. Yi Zoo Wu Quip
 16. CIO Yuan Shan De lan Hue
All rights reserved. Copyright Sinic Avenue Online 2018.